عزیزان تحت پوشش

به نام خداوند مهربان
با آرزوی شفا و بهبودی همه بیماران از درگاه ایزد مهربان به اطلاع شما خیرین گرامی می رساند هزینه درمان کودک عزیزی که به دلیل بیماری خونی در بیمارستان بستری بودن با همراهی شما عزیزان پرداخت گردید

تعدادی از عزیزانی که با لطف و عنایت شما خیران گرامی تحت پوشش موسسه خیریه قرار گرفته اند

امید است بتوانیم با حمایت از این گلهای معصوم ایشان  را با عنایت حق تعالی و کمک های بی شائبه شما عزیزان به سرمنزل مقصود که همان خوشبختی و سلامت و سعادت برای ایشان و خانواده های نیازمندشان است برسانیم.

گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد وقتی دستی را به یاری می گیری، بِدان که دست دیگرت در دست خداست…

ستایش ۶ ساله

زینب ۳ ساله

زینب ۸ ساله

نیما ۵ ماهه

نرگس ۵ ساله

میلاد ۱۰ ساله

فاطمه ۱۴ ساله

کوروش ۹ ساله

مهدی ۱۶ ساله

بنیامین ۱۰ ساله

آیلار ۸ ساله

علیرضا ۷ ساله

علیرضا ۴ ساله